گربه های اهل عمل

PDFچاپایمیل
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
1200,00 ﷼
موجودی
گربه های اهل عمل
تى اس اليوت
جواد دانش آرا

تی اس الیوت شاعری بلند آوازه، منتقدی نامدار و گربه پژوهی بزرگ بود. گواه این بزرگی او همین کتاب کوچک است.
گربه های اهل عمل از کتابچه ی الیوت به عرصه ی ادبيات و نمایش و دنیای موسیقی راه یافتند و بر پرده ی سینماهای عالم درخشیدند. گربه ها نام الیوت را با خود به همه جا مى برند.
زمانی ازرا پاوند، شاعر و منتقد پر آوازه، در مورد عظمت ميراث الیوت فقط یک جمله گفت: «الیوت را بخوانید». ما هم فقط می گوییم: «گربه های اهل عمل را بخوانید و به آن عمل کنید».
#گربه_های_اهل_عمل
#گربه
#تى_اس_اليوت
#جواد_دانش_آرا

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.