معماری در آستانۀ هزارۀ سوم

PDFچاپایمیل
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
4800,00 ﷼
موجودی
نویسنده: لئوناردو بنه وُلو
مترجم: علی محمد سادات افسری
این جدیدترین پژوهش لئوناردو بنه وُلو سیر وقایع نگاری معماری مدرن را، از آنجا که در «تاریخ معماری مدرن» قطع شده بود (۱۹۸۹) تا سپیده دم هزارۀ سوم (۲۰۰۵) ، پی می گیرد و چشم انداز جامع و جهانشمول از تلاش های واپسین معماران اروپایی و امریکایی فعال در عصر «مدرنیسم» ، اوایل نیمۀ دوم سدۀ بیستم، تا نسل سر برکشیده در عصر «پست مدرنیسم»، اواخر سدۀ بیستم، نه فقط در نیمکرۀ غربی که در سراسر کرۀ ارض، در برابر دیدگان خوانندگانش می گشاید. آنچه مطالعۀ پژوهش حاضر را بر دوستداران پیگیر آثار و نظریاتش در ایران مبرم می سازد آشنایی با دیدگاه های او دربارۀ دو پدیدۀ تازه نفس در عالم معماری-شهرسازی است: یکی معماری پست مدرن با سازوکار یکسر در تضاد با افق فکری و مشرب عقیدتی ابراز شدۀ او در مجموعۀ آثار بی شمارش در طول سدۀ گذشته و دیگری مصاف چالش جوی «انفورماتیک» و دنیای در گذرگاه امواج الکترونیک و تصاویر مجازی است که مراجعه به پایگاه های اطلاع رسانی آن، تهیۀ پژوهش حاضر را برای وی آسان گردانیده و شواهد تجربی فراوانی برای پشتیبانی از نتیجه گیری هایش، در اختیار وی قرار داده است.
روح این پژوهش با استفادۀ صرفاٌ حرفه ای از آن بیگانه است، لذا خوانندۀ عادی نیز می تواند، فقط با باریک شدن در دقایق ساخت دهندۀ معماری به یاری توضیحات نویسنده، در ماجراهای پر شور فکری و ذوقی آن شرکت جوید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.
انتشارات نیلوفر در سال 1356 تاسیس شد و تاکنون بیش از 700 عنوان کتاب در حوزه های ادبیات داستانی، ادبیات نمایشی، نقد ادبی، فلسفه، شعر و دین منتشر کرده است.

تماس با ما

  • ایمیل info@niloofarpub.com
  • تلفن ۶۶۴۶۱۱۱۷
  • تهران - خ. انقلاب - خ. دانشگاه - بین شهدای ژاندارمری و وحید نظری پ. 103
Top