دستیار

PDFچاپایمیل
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
2400,00 ﷼
موجودی
#تازه_نشر

دستیار
روبرت والزر
ترجمه علی اصغر حداد

فرانتس كافكا رمان دستیار را می ستود؛و در نامه ای به تاريخ ٢٢ ژانویه ١٩٠٧ به مورگن اشترن نوشت: «گمان نمی کنم گزاف باشد اگر بگویم این کار جدید یکی از بزرگترین نوید هایی است که تا کنون نويسنده از جوان [به مخاطبان] داده است.»

روبرت موزیل، از دیگر معاصران و ستایشگران والزر، هنگامی که نخستین بار به مطالعه کافکا پرداخت، آثار کافکا را «موردی خاص از نوع والزر» قلمداد کرد.

سوزان سانتاگ نیز والزر را «حلقه ی مفقود بین کلایست و کافکا» و «آمیزه ای از استیوی اسمیت و بکت: بکتی شیرین و طناز معرفی کرد.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.