کیک عروسی و داستان های دیگر

PDFچاپایمیل
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
1850,00 ﷼
موجودی
کیک عروسی و داستان های دیگر

مگان میهیو برگمن، راسل بنکس، جولی اوتسوکا و...

انتخاب و ترجمه
مژده دقیقی

کیک عروسی و داستان های دیگر

مگان میهیو برگمن، راسل بنکس، جولی اوتسوکا و...

انتخاب و ترجمه
مژده دقیقی

 

کوچکی امتیازاتی دارد. چیزهای بزرگ اغلب بی دروپیکر، ناپخته و ناشیانه اند؛ کوچکی قلمروی وقار و زیبایی است. قلمروی کمال هم هست. رمان در ذات خود فراگیر است. داستان کوتاه، در مقابل، ذاتاً گزینشگر است. از آن جا که تقريباً همه چيز را کنار می گذارد، می تواند به آنچه باقی می ماند شکل کاملی ببخشد. حتی می تواند مدعی نوعی کمال باشد. چیزی که برای رمان اهمیت دارد بزرگی است، قدرت است. تهِ دلش داستان کوتاه را به خاطر قناعتش تحقیر می کند. کمال، دلخوشیِ آنهایی است که هیچ چیزِ دیگری ندارند.
در دنیایی که رمان های متکبر بر آن حکم می رانند، کوچکی یاد گرفته راهش را با احتیاط باز کند. داستان کوتاه به دگرگونی باور دارد. به نيروهای پنهان باور دارد. روش داستان کوتاه کشف و شهود است. کوچکی اش عامل قدرت اوست. از کوتاه بودن خود شادمان است. می خواهد باز هم کوتاه تر باشد. فقط یک کلمه باشد. اگر بتواند آن کلمه را پیدا کند، تمام جهان با غریوی از درونش زبانه خواهد کشید. آرزوی عجیب داستان کوتاه همین است؛ باورِ عمیقش، بزرگیِ کوچکی اش همین است.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.
انتشارات نیلوفر در سال 1356 تاسیس شد و تاکنون بیش از 700 عنوان کتاب در حوزه های ادبیات داستانی، ادبیات نمایشی، نقد ادبی، فلسفه، شعر و دین منتشر کرده است.

تماس با ما

  • ایمیل info@niloofarpub.com
  • تلفن ۶۶۴۶۱۱۱۷
  • تهران - خ. انقلاب - خ. دانشگاه - بین شهدای ژاندارمری و وحید نظری پ. 103
Top