سقوط پاریس

PDFچاپایمیل
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
5500,00 ﷼
موجودی
سقوط پاریس به لحاظ سبک، نخستين طلیعه ی رئاليسم انتقادی در روسيه ی استالینی است.
نويسنده با شرح ماجراهایی از درون جامعه ی فرانسه، در واقع بی کفایتی مسئولان کشور خودش، روسيه ی آن روز، را که ساده اندیشانه فریب تبليغات گوبلز را خورده، مرعوب و به عمل شده بودند و پس از هجوم هيتلر نیز خود را باخته، سراسيمه فرار کرده و ملت را وانهاده بودند، بر ملا می سازد و آنان را مورد عتاب و اخطار قرار می دهد. ارنبورگ در عین حال با بیدار ساختن احساسات میهن دوستی جوانان از هر گروه، آن ها را به مقاومت، فداکاری، دفاع و اقدام در برابر مهاجمان بر می انگیزد.
افزون بر ارزش های ادبی، اجتماعی و تاریخی اش، این رمان واجد شرايط اهمیت درجه اول هنر است: هنر تحسین برانگیز نويسنده در بیان مراحل تکامل روانشناختی شخصیت های داستان، به ویژه قهرمانان زن رمان، به نحو درخشانی در این اثر متجلی است. اورنبورگ با نگارش این داستان نشان داده که قادر است سنن هنرمندانه ی نویسندگان بزرگ روس: داستایوفسکی، تالستوی، تورگنیف و... را در همه ی ابعاد متفاوت آن تکامل ببخشید و آنچه را در رساله ی کار نويسنده به طور نظری مدعی بوده، خود در عمل از عهده برآید.

سقوط پاریس به لحاظ سبک، نخستين طلیعه ی رئاليسم انتقادی در روسيه ی استالینی است.
نويسنده با شرح ماجراهایی از درون جامعه ی فرانسه، در واقع بی کفایتی مسئولان کشور خودش، روسيه ی آن روز، را که ساده اندیشانه فریب تبليغات گوبلز را خورده، مرعوب و به عمل شده بودند و پس از هجوم هيتلر نیز خود را باخته، سراسيمه فرار کرده و ملت را وانهاده بودند، بر ملا می سازد و آنان را مورد عتاب و اخطار قرار می دهد. ارنبورگ در عین حال با بیدار ساختن احساسات میهن دوستی جوانان از هر گروه، آن ها را به مقاومت، فداکاری، دفاع و اقدام در برابر مهاجمان بر می انگیزد.
افزون بر ارزش های ادبی، اجتماعی و تاریخی اش، این رمان واجد شرايط اهمیت درجه اول هنر است: هنر تحسین برانگیز نويسنده در بیان مراحل تکامل روانشناختی شخصیت های داستان، به ویژه قهرمانان زن رمان، به نحو درخشانی در این اثر متجلی است. اورنبورگ با نگارش این داستان نشان داده که قادر است سنن هنرمندانه ی نویسندگان بزرگ روس: داستایوفسکی، تالستوی، تورگنیف و... را در همه ی ابعاد متفاوت آن تکامل ببخشید و آنچه را در رساله ی کار نويسنده به طور نظری مدعی بوده، خود در عمل از عهده برآید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.
انتشارات نیلوفر در سال 1356 تاسیس شد و تاکنون بیش از 700 عنوان کتاب در حوزه های ادبیات داستانی، ادبیات نمایشی، نقد ادبی، فلسفه، شعر و دین منتشر کرده است.

تماس با ما

  • ایمیل info@niloofarpub.com
  • تلفن ۶۶۴۶۱۱۱۷
  • تهران - خ. انقلاب - خ. دانشگاه - بین شهدای ژاندارمری و وحید نظری پ. 103
Top