تئاتر کراسی در عصر مشروطه (۱۳۰۴-۱۲۸۵)

PDFچاپایمیل
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
1800,00 ﷼
موجودی
انگیزد. بر این اساس تئاتر مشروطه که در کار اخلال این توزیع است با مقاومت ضد تئاتری مواجه می شود. صرف نظر از این که داده های تاریخی نظیر آتش سوزی تئاترها این امر را تأیید می کند. این تقابل باعث می شود که شکلهای متفاوت تئاتری نیز دیده شوند که تهی از بنیان برافکنی و خواستار حفظ وضع موجود هستند. تبلور این مسئله به خصوص در بسیاری از نمایشنامه های این عصر دیده می شود. اما پژوهش حاضر تمرکز خود را روی نمایشنامه نویسی-میرزاده عشقی-می گذارد که خصلت انقلابی تئاتر را در آثار خود پیوسته حفظ می کند و در واپسین اثر خود به کمال می رساند. رساله در نهایت از حاصل فعالیت نظریۀ خود و جایگاه آن می پرسد و پاسخ را در حوزۀ مطالعات مشروطه و رهیافتی می بیند که با به کارگیری آموزۀ «آموزگار و دانش آموز ناآگاه» و نیز الویت بداهه پردازی بر تأمل در پیش گرفته است. در این رهیافت با طرد دو کلاف انحراف مشروطه و اندیشه محوری، پدیده های فرهنگی نظیر تئاتر تبارشناسی می شوند و در این مسیر ضمن حفظ چشم انداز تاریخی، می توان مدلی برای وضعیت امروز استخراج کرد.
هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.
انتشارات نیلوفر در سال 1356 تاسیس شد و تاکنون بیش از 700 عنوان کتاب در حوزه های ادبیات داستانی، ادبیات نمایشی، نقد ادبی، فلسفه، شعر و دین منتشر کرده است.

تماس با ما

  • ایمیل info@niloofarpub.com
  • تلفن ۶۶۴۶۱۱۱۷
  • تهران - خ. انقلاب - خ. دانشگاه - بین شهدای ژاندارمری و وحید نظری پ. 103
Top