افی بریست

PDFچاپایمیل
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
2700,00 ﷼
موجودی
در سده ی نوزدهم چهار رمان با درونمایه ای شبیه به یکدیگر انتشار یافت. یک سده ای هست که هرگاه در اروپا سنجشگری هر کدام از آن ها به میان می آید، اندکی یا بيشتر، به سه رمان دیگر هم می پردازند. مادام بواری اثر گوستاو فلوبر، آنا کارنینا اثر لئو تالستوی، ناتا اثر امیل زولا و افی بریست اثر تئودور فونتانه که از اکتبر ١٨٩٤ تا مارس سال پسین به شکل پاورقی در ماهنامه ی دویچه روندشاو و در ١٨٩٥ در موسسه انتشاراتی پسر نویسنده، فردريش فونتانه، در هیات کتاب به چاپ رسید.
توماس مان که از ادامه دهندگان را فونتانه در داستان نویسی بود درباره ی افی بریست نوشته است، در سخت گیرانه ترین شیوه ی گزینش رمان، اگر به یک دو جین اثر بسنده کنیم، به ده یا شش رمان، افی بریست را نبايد از چشم دور داريم. و در نامه ای که در ١٩٤٢ نوشته است می گوید، رمان فونتانه را یک بار ديگر "با لذتی وصف ناشدنی" خوانده است و خواندن "شاهکار تئودور فونتانه"، افی بریست را به ديگران توصيه مي کند.
افی بریست
تئودور فونتانه
کامران جمالی

در سده ی نوزدهم چهار رمان با درونمایه ای شبیه به یکدیگر انتشار یافت. یک سده ای هست که هرگاه در اروپا سنجشگری هر کدام از آن ها به میان می آید، اندکی یا بيشتر، به سه رمان دیگر هم می پردازند. مادام بواری اثر گوستاو فلوبر، آنا کارنینا اثر لئو تالستوی، ناتا اثر امیل زولا و افی بریست اثر تئودور فونتانه که از اکتبر ١٨٩٤ تا مارس سال پسین به شکل پاورقی در ماهنامه ی دویچه روندشاو و در ١٨٩٥ در موسسه انتشاراتی پسر نویسنده، فردريش فونتانه، در هیات کتاب به چاپ رسید.
توماس مان که از ادامه دهندگان را فونتانه در داستان نویسی بود درباره ی افی بریست نوشته است، در سخت گیرانه ترین شیوه ی گزینش رمان، اگر به یک دو جین اثر بسنده کنیم، به ده یا شش رمان، افی بریست را نبايد از چشم دور داريم. و در نامه ای که در ١٩٤٢ نوشته است می گوید، رمان فونتانه را یک بار ديگر "با لذتی وصف ناشدنی" خوانده است و خواندن "شاهکار تئودور فونتانه"، افی بریست را به ديگران توصيه مي کند.
افی بریست
تئودور فونتانه
کامران جمالی

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.
انتشارات نیلوفر در سال 1356 تاسیس شد و تاکنون بیش از 700 عنوان کتاب در حوزه های ادبیات داستانی، ادبیات نمایشی، نقد ادبی، فلسفه، شعر و دین منتشر کرده است.

تماس با ما

  • ایمیل info@niloofarpub.com
  • تلفن ۶۶۴۶۱۱۱۷
  • تهران - خ. انقلاب - خ. دانشگاه - بین شهدای ژاندارمری و وحید نظری پ. 103
Top