0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
1400,00 ﷼

نویسنده: خوزه ماریا آرگداس مترجم: مصطفی مفیدی

0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
2200,00 ﷼

0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
1550,00 ﷼

نویسنده: کوبو آبه مترجم: مهدی غبرائی

0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
1400,00 ﷼

نویسنده : پی. دی. جیمز مترجم : امیر احمدی آریان

0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
2400,00 ﷼

نویسنده: زیگفرید لنتس مترجم: حسن نقره چی

0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
2600,00 ﷼

نویسنده: مالکولم لاوری مترجم: صالح حسینی

0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
2600,00 ﷼

0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
4800,00 ﷼

0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
650,00 ﷼

0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
2700,00 ﷼

نویسنده: استاندال مترجم: عبدالله توکل

0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
650,00 ﷼

4800,00 ﷼

نویسنده: هنری فیلدینگ مترجم: احمد کریمی حکاک

0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
270,00 ﷼

نویسنده: گابریل گارسیا مارکز مترجم: رضا قیصریه

0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
2100,00 ﷼

نویسنده: رومن رولان مترجم: م . ا . به آذین

0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
950,00 ﷼

0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
5500,00 ﷼

سقوط پاریس به لحاظ سبک، نخستين طلیعه ی رئاليسم انتقادی در روسيه ی استالینی است. نويسنده با شرح ماجراهایی از درون جامعه ی فرانسه، در واقع بی کفایتی مسئولان کشور خودش، روسيه ی آن روز، را که ساده اندیشانه فریب تبليغات گوبلز را خورده، مرعوب و به عمل شده بودند و پس از هجوم هيتلر نیز خود را باخته، سراسيمه فرار کرده و ملت را وانهاده بودند، بر ملا می سازد و آنان را مورد عتاب و اخطار قرار می دهد. ارنبورگ در عین حال با بیدار ساختن احساسات میهن دوستی جوانان از هر گروه، آن ها را به مقاومت، فداکاری، دفاع و ...
انتشارات نیلوفر در سال 1356 تاسیس شد و تاکنون بیش از 700 عنوان کتاب در حوزه های ادبیات داستانی، ادبیات نمایشی، نقد ادبی، فلسفه، شعر و دین منتشر کرده است.

تماس با ما

  • ایمیل info@niloofarpub.com
  • تلفن ۶۶۴۶۱۱۱۷
  • تهران - خ. انقلاب - خ. دانشگاه - بین شهدای ژاندارمری و وحید نظری پ. 103
Top