0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
1850,00 ﷼

نویسنده: جورج اورول مترجم: صالح حسینی

950,00 ﷼

نویسنده: هاینریش بُل مترجم: حسن نقره چی

0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
1550,00 ﷼

0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
3250,00 ﷼

نویسنده: آلبرکامو مترجم: منوچهر بدیعی

4800,00 ﷼

کتاب آرزوهاي برباد رفته اثر اونوره دو بالزاک

0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
650,00 ﷼

نویسنده : ژان ماری گوستاو لو کلزیو مترجم : آزیتا همپارتیان

5500,00 ﷼

نویسنده: گورویدال مترجم: عبدالحمید سلطانیه

0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
1250,00 ﷼

آقای رویا روبر پنژه ترجمه مهستی بحرینی

1650,00 ﷼

آقای فریدمن کوچک توماس مان ترجمه حسن نقره چی این داستان غم انگیز مردی گوژپشت عملاً نقطه ی عطفی در داستان زندگی شخصی من شد که مایه اصلی همه ی کارهایم گشت و بعد در تک تک داستان هایم تم اصلی را پدید آورد. شخصیت اصلی داستان مردی است که با نقص مادرزادی و طبیعی خودش به شکلی زیرکانه کمتر آمده و به گونه ای صلح جویانه و فلسفی سرنوشت اش را پذيرفته است و در زندگی اش آرامشی همراه با تفکر و صلح و صفا برقرار. پیدا شدن زنی زیبا و افسونگر و جذاب، اما سرد و بی احساس و بی رحم، بر سر راه این زندگی، آرامش ...

9500,00 ﷼

نویسنده: لئون تالستوی مترجم: سروش حبیبی

950,00 ﷼

نویسنده: ادوارد مورگان فورستر مترجم: شیرین تعاونی (خالقی)

0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
2650,00 ﷼

0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
1200,00 ﷼

3300,00 ﷼

نویسنده: ویلیام فاکنر مترجم: صالح حسینی

0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
1250,00 ﷼

1850,00 ﷼

از وقتی که جنگ در گرفت تا وقتی که جنگ تمام شد هاینریش بل انتخاب و ترجمه: کامران جمالی

0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
1600,00 ﷼

نویسنده : ویکتور ارافیف مترجم : زینب یونسی

950,00 ﷼

نویسنده: کورت ونه گوت جونیر مترجم: علی اصغر بهرامی