مطلب4

اسکات فیتزجرالد در جمله معروفی می‌گوید: “ثروتمندان با ما فرق می‌کنند.” همینطور، کالاهای لوکس هم از دیگر کالاها متفاوت‌اند و زمانی که نوبت به آنها می‌رسد هیچ راه ساده و یا میانبری برای فروش آنها وجود ندارد، اما راهکاری اصولی برایشان هست.

ارسال شده   Super User