ایران سرزمین مقدس

PDFچاپایمیل
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
5500,00 ﷼
موجودی
از آنجا که زمان سرنگونی یک رژیم سیاسی به هنگامی فرا می رسد که کارگردانانش ایمان خود را نسبت به مبانی آرمانی و عقیدتی شان (که به آنان مشروعیت می بخشد و وسیله ی اعتبار و برخورداری شان از حمایت عمومی است) از دست بدهند، بی آنکه مبانی اعتقادی نوینی را جانشین آن کنند، لذا کنستانتین برای بقای خود ترجيح داد اعتقاد تازه و پویایی را که رو به گسترش بود بپذیرد و برای برخورداری از حمایت سیاسی مردم به کاهنان نوین روی آورد.
کتاب یولیانوس برای خواننده ی ایرانی جذابیتی ویژه دارد، زیرا یولیانوس به اسرار میترا و عرفان ایرانی می گرود و در عین حال که ایران را "سرزمینی مقدس" می نامد برای جهانگشایی و فرمانروایی بر جهان به تقليد از اسکندر راهی ایران می شود و به جنگ شاپور می شتابد و شاپور که پیش از او امپراتوری چون کنستانتین و کنستانتیوس را به جای خود نشانده بود. در پایان میانسالی و آغاز کهولت خود را با یک دشمن میترایی سلحشور و جوان مواجه می بیند و برای شکست دشمن متحمل مشقات و رنج های فراوان می شود...

از آنجا که زمان سرنگونی یک رژیم سیاسی به هنگامی فرا می رسد که کارگردانانش ایمان خود را نسبت به مبانی آرمانی و عقیدتی شان (که به آنان مشروعیت می بخشد و وسیله ی اعتبار و برخورداری شان از حمایت عمومی است) از دست بدهند، بی آنکه مبانی اعتقادی نوینی را جانشین آن کنند، لذا کنستانتین برای بقای خود ترجيح داد اعتقاد تازه و پویایی را که رو به گسترش بود بپذیرد و برای برخورداری از حمایت سیاسی مردم به کاهنان نوین روی آورد.
کتاب یولیانوس برای خواننده ی ایرانی جذابیتی ویژه دارد، زیرا یولیانوس به اسرار میترا و عرفان ایرانی می گرود و در عین حال که ایران را "سرزمینی مقدس" می نامد برای جهانگشایی و فرمانروایی بر جهان به تقليد از اسکندر راهی ایران می شود و به جنگ شاپور می شتابد و شاپور که پیش از او امپراتوری چون کنستانتین و کنستانتیوس را به جای خود نشانده بود. در پایان میانسالی و آغاز کهولت خود را با یک دشمن میترایی سلحشور و جوان مواجه می بیند و برای شکست دشمن متحمل مشقات و رنج های فراوان می شود...

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.
انتشارات نیلوفر در سال 1356 تاسیس شد و تاکنون بیش از 700 عنوان کتاب در حوزه های ادبیات داستانی، ادبیات نمایشی، نقد ادبی، فلسفه، شعر و دین منتشر کرده است.

تماس با ما

  • ایمیل info@niloofarpub.com
  • تلفن ۶۶۴۶۱۱۱۷
  • تهران - خ. انقلاب - خ. دانشگاه - بین شهدای ژاندارمری و وحید نظری پ. 103
Top